Bijzondere bijstand in verband met uithuisplaatsing kind

In verband met de uithuisplaatsing van een kind in een instelling voor gesloten jeugdzorg werd bijzondere bijstand gevraagd in de reiskosten, kleding, een extra fiets, een identiteitskaart en een uittreksel bevolkingsregister. De gemeente wees het verzoek af gelet op de besparingen van het gezinsbudget en de kinderbijslag als voorliggende voorziening. De CRvB oordeelde echter dan de kinderbijslag volgens artikel 32 lid 2 Wwb niet kan worden aangemerkt als voorliggende voorziening, waardoor de beslissing ondeugdelijk was gemotiveerd. Verder oordeelde dat CRvB dat er voldoende grond is om de voornoemde kosten aan te merken als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke bestaanskosten nu de beslissing tot uithuisplaatsing voor de moeder onverwacht kwam en op zeer korte termijn was geëffectueerd (CRvB, 25 februari 2003, JABW 2003/83).

< Terug naar Meer informatie "bijzondere bijstand"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden