Bijzondere bijstand voor kosten voor rechtsbijstand – eigen bijdrage

Onder bepaalde omstandigheden dienen de kosten van een procedure die de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) voor eigen rekening laat (zoals de eigen bijdrage en bijkomende kosten) tot de bijzondere noodzakelijke kosten te worden gerekend die redelijkerwijs niet uit de verstrekte uitkering en de aanwezige draagkracht kunnen worden voldaan.
Met de afgifte van een toevoeging is in beginsel de noodzaak voor het verlenen van rechtsbijstand gegeven.

Diagnosedocument

Per 1 juli 2011 is het Besluit eigen bijdrage gewijzigd waardoor in civiele en bestuursrechtelijke zaken een diagnosedocument wordt gevraagd. De rechtzoekende vraagt dit diagnosedocument aan via het juridisch loket waar zij doorverwijzing vraagt naar een advocaat. Wanneer een diagnosedocument wordt afgegeven, ontvangt de rechtzoekende ook een korting op de te betalen eigen bijdrage. In de praktijk zien we dat gemeenten vaak enkel de eigen bijdrage vergoeden met uitzondering van de korting.

Tekortschietend besef verantwoordelijkheid van bestaan

Soms zien we beslissingen van gemeenten waarbij de aanvraag voor bijzondere bijstand is afgewezen wegens een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor het bestaan. Op dat moment moet de reden van de rechtsbijstand inhoudelijk worden getoetst.

< Terug naar Meer informatie "bijzondere bijstand"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden