Bijzondere bijstand voor reiskosten ziekenhuisbezoek buiten eigen regio

Reiskosten voor een bezoek van  een naast familielid in een ziekenhuis buiten de eigen regio zijn  uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten van vervoer, waarvan de noodzaak bestaat. Deze extra kosten komen boven op de normuitkering te bestrijden gebruikelijke vervoerskosten (daaronder begrepen de kosten van een fiets) waarvan het bestaan van de noodzaak evident is en waarvan de omvang niet hoeft te worden aangetoond. De CRvB achtte het niet juist dat de kosten voor het ziekenhuisbezoek slechts voor vergoeding in aanmerking komen voor zover deze kosten een door de gemeente gehanteerd normbedrag te boven gaan (CRvB, 4 juli 2000, USZ 2000, 219.

 

< Terug naar Meer informatie "bijzondere bijstand"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden