Moment van aanvraag bijzondere bijstand

Het moment van aanvraag is van belang, om aanspraak te kunnen maken op bijzondere bijstand.

De kosten zijn nog niet gemaakt

Als de aanvraag voor bijzondere bijstand wordt ingediend voordat de kosten zijn gemaakt, dient de aanvraag op de normale wijze te worden behandeld. De aanvraag voor bijzondere bijstand kan op inhoudelijke gronden worden toe- of afgewezen.

De kosten zijn al wel gemaakt maar er is nog geen rekening verstuurd

De situatie kan zich voordoen dat de aanvrager de kosten al wel heeft gemaakt, maar dat er nog geen rekening is, en de kosten ook nog niet zijn betaald. Formeel is dit te laat, gelet op het bepaalde in artikel 44 Wwb:
"Indien door het college is vastgesteld dat recht op bijstand bestaat, wordt de bijstand toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voorzover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende zich heeft gemeld om bijstand aan te vragen"

De aanvraag had ingediend moeten worden voordat de kosten werden gemaakt.
Veel gemeenten gaan hier niet heel stringent mee om en kennen ook bijzondere bijstand toe wanneer de kosten al zijn gemaakt. 

Indien de aanvraag voor bijzondere bijstand toch wordt afgewezen, dient deze afwijzing te worden gebaseerd op artikel 44 Wwb; te late aanvraag.

De kosten zijn al wel gemaakt en er is ook al een rekening ontvangen

Ook in de situatie waarbij de kosten al zijn gemaakt, en de aanvrager ook al een rekening heeft ontvangen, is de aanvraag voor bijzondere bijstand te laat ingediend. Formeel is er in deze situatie sprake van een aanvraag voor bijzondere bijstand wegens schulden. Voor schulden bestaat als uitgangspunt geen recht op bijstand. Maar ook hier zien we dat gemeenten soms toch bijzondere bijstand verstrekken.
Mocht de aanvraag om bijzondere bijstand door de gemeente worden afgewezen, dan dient deze afwijzing gebaseerd te zijn op de artikelen 13 lid 1 onder g en artikel 49 Wwb. In de praktijk zien we dat gemeenten vaak de verkeerde (algemene) afwijzingsgrond gebruiken (art. 35 lid 1 Wwb). Dit leidt dan tot vernietiging wanneer hierover in rechte wordt geklaagd (zie o.a. CRvB, 17 augustus 2008, LJN: BB1649 en CRvB, 4 september 2007, LJN: BB3196).

De kosten zijn al wel gemaakt en de rekening is ook al betaald

Wanneer zelfs ook de rekening al is betaald, bestaat er geen recht op bijstand gelet op het bepaalde in artikel 11 lid 1 Wwb: alleen recht op bijstand bestaat er voor diegene die niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien. Wanneer deze kosten al zijn betaald, is er in de kosten voorzien en wordt er dus feitelijk niet voldaan aan de omschrijving van artikel 11 lid 1 Wwb. Een afwijzing van de gemeente moet in dat geval ook op dat artikel worden gebaseerd. 
Wanneer de kosten al door een derde (bijv. familielid) zijn betaald, is er weer sprake van een aanvraag voor een schuld, en zal de afwijzing worden gebaseerd op artikel 13 lid 1 onder g en artikel 49 Wwb.
(zie o.a. CRvB, 19 augustus 2008, LJN: BE8779 en CRvB, 24 april 2007, LJN: BA5332).

 

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden