Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kan worden aangevraagd voor het betalen van noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden en waarin men zelf niet kan voorzien. Er bestaat geen limitatieve lijst van kosten die wel f niet vergoed kunnen worden. Of kosten noodzakelijk zijn is mede afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval, welke omstandigheden telkens individueel beoordeeld moeten worden. 

Bijstandsuitkering niet vereist

Om bijzondere bijstand te kunnen krijgen, is het niet nodig dat de aanvrager zelf al een bijstandsuitkering heeft. Het recht op bijzondere bijstand bestaat ook voor mensen met een andere uitkering of inkomen uit arbeid. Wel is het zo dat het inkomen van de aanvrager zo laag is dat die de kosten niet zelf kan dragen.

Moment van aanvraag bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand moet worden aangevraagd voordat de kosten zijn gemaakt, en dus ook voordat er een rekening is verstuurd, ontvangen, of betaald. In sommige zaken zien we dat gemeenten hier niet heel stringent in zijn maar om te voorkomen dat u afhankelijk moet zijn van de goede wil van de gemeente, adviseren wij u de aanvraag tijdig in te dienen.

> Meer informatie moment aanvraag bijzondere bijstand

 

 

Deel deze paginaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden